Ekologická pomoc na vaše problémy

Ekologická pomoc na vaše problémy

Komu jsou určeny naše přípravky ?

Provozovatelé čistíren odpadních vod

Potravinářské provozy ( mlékárny, masokombináty, jateční provozy)

Zemědělské farmy

Hotelová zařízení, restaurace, jídelny, výrobny – cukrářské, studené …kuchyně

Domácnosti, zahrady

Bioplynové stanice

Kompostárny

  • Pro provozovatele čistíren  odpadních vod dodává naše firma přípravky , které zajišťují lepší separační vlastnosti aktivovaných kalů, kdy dochází ke snižování četnosti pěnotvorných vláknitých mikroorganismů a ke snižování nežádoucích účinků těmito organismy vyvolanými. Aplikace technologie umožňuje snadnější oddělování vody při zahušťování, lisování nebo odstřeďování kalů. U zahuštěného kalu je dosahováno vyššího objemu sušiny a nižšího objemu organických složek. Při aplikaci technologie je urychlován proces odbourávání dusíku, fosforu a v neposlední řadě dochází k výraznému potlačení nepříjemných zápachů. Příklad: ČOV Hlinsko, Hodonín. Strážný a velké průmyslové ČOV
  • Potravinářské provozy , zde používáme technologii  speciálního kompostování, zajišťující likvidaci organického odpadu z jatek a závodů na zpracování masa. Technologii lze zpracovávat zbytky masa, odpadní tuky, drcené kosti, vnitřnosti, obsahy žaludků a střev a ostatní odpad. Použité bakteriologické a enzymatické prostředky zajišťují dokonalý a rychlý rozklad organických látek, bez výrazného zápachu, který je typický pro klasické kompostovaní technologie.
  • Pro zemědělské farmy naše společnost používá biologické přípravky technologií BAT snižující obsah čpavku v ovzduší, likvidují zápach a zajišťují částečné zvodnění kejdy. Aplikací přípravků jsou výrazným způsobem odbourávány složky s dráždivými účinky na dýchací cesty zvířat, omezena tvorba kloubních onemocnění ( následkem dlouhodobého pobytu v prostředí s vysokým obsahem čpavku). Při testování přípravků Výzkumným ústavem živočišné výroby, byl při aplikaci přípravků prokázán též významný druhotný efekt spočívající ve zlepšení zdravotního stavu zvířat. Zvířata takto ošetřených chovů lépe přibývají na váze a dochází ke zkrácení výkrmných lhůt. Přípravky jsou určeny zejména pro aplikaci ve vepřínech, drůbežárnách a ostatních velkochovech hospodářských zvířat.
  • Hotelovým , restauračním zařízením , výrobnám a vývařovnám  jsou určeny biologické přípravky k čištění odpadních a kanalizačních vedení. Špatně protékající, nebo dokonce zcela ucpaná odpadní a kanalizační potrubí se použitím přípravků uvolňují a kapalněné usazeniny odtékají. Pravidelné používání vylučuje možnost zhoršení funkce odpadního systému nebo jeho ucpání. V systémech , kde je zařazen odlučovač tuku, dokáží použité přípravky při správném provozování odlučovače, rozložit přitékající tuky a tím prodloužit lhůty na vyvezení odlučovačů. Při stálém a pravidelném používání přípravků vyvážení tukových lapolů zcela odpadá.
  • Na bioplynových stanicích (BPS) se nám podařilo zvýšit produkci bioplynu až o 18 %. Na BPS, která využívá čistírenské kaly, živočišné odpady jsme dokonce dosáhli navýšení 25 %  . Nejlepší výsledky jsou maximální omezení zápachu.
  • Kompostárny přípravky, které využíváme jsou směsí mikrobiologických kultur a enzymů, které ekologicky rozkládají veškerý organický odpad rostlinného původu. Značně urychlují rozklad čerstvých kompostů a vysokých záhonů Nepoškozuje životní prostředí.