Ekologická pomoc na vaše problémy

Ekologická pomoc na vaše problémy

 

Naše firma působí na trhu od roku 1994. Pro svoji práci využíváme  směsí mikrobiologických kultur , enzymů a stopových prvků na urychlení rozkladu organické hmoty. Všude kolem nás je chemie kam se podíváme.  Přitékající chemie do čistíren ničí aerobní mikroorganismy , které jsou hlavním faktorem pro vyčištění vody. Jejich poškození zhorší čistící schopnost ČOV a následně i čistotu řek, potoků a rybníků. Na ČOV se nám podařilo vylepšit hodnoty odtékající vody, snížit podíl těžkých kovů.

Při použití nepatogenních bakterií a enzymů tyto čistírny pracují bezchybně, zejména proto, že přípravky, které používáme mají  mimořádnou schopnost rozštěpit tuky na organické frakce a rozložit těžko rozložitelné látky, urychlují rozklad biologických materiálů, omezují zápach, vyčistí ucpaná potrubí

Na bioplynových stanicích (BPS) se nám podařilo stabilizovat provoz a zvýšit produkci bioplynu o 18-25 %.

V zemědělství jsou přípravky ověřeny Výzkumným ústavem zemědělské techniky využívající  technologii BAT - Best Available Techniques, při provozu velkých průmyslových a zemědělských zařízení. Je doporučen VÚZT v Praze jako biotechnologický přípravek pro snížení emisí amoniaku a zápachu aplikovaných do krmiva, napájení, na hlubokou podestýlku, rošty, skládky exkrementů, chlévského hnoje a kejdy.